Pracownia Endoskopii

SP ZOZ w Sanoku funkcjonuje jako szpital monoprofilowy, leczący pacjentów z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym nie wykonuje się badań ambulatoryjnych w pracowni Endoskopii.

Adres: Sanok, ul. 800-lecia 26
Telefon: 013 46 56 161

Pracownia podlega pod Blok Operacyjny

1. Pracownia Endoskopii posiada dwa gabinety:
a) gabinet badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego,
b) gabinet badań endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
2. W Pracowni Endoskopii wykonuje się pełen zakres specjalistycznych badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopie, kolonoskopie, rektoskopie, polipektomie).
3. Do zadań pracowni należy w szczególności:
1) Wykonywanie badań dla chorych hospitalizowanych w szpitalu.
2) Wykonywanie badań dla pacjentów posiadających skierowanie.
3) Przyjmowanie skierowań/zleceń oraz ustalanie kolejności badań.
4) Pobieranie materiału do badań diagnostycznych, histopatologicznych.
5) Prowadzenie dokumentacji pracowni zgodnie z procedurą.
4. Badania planowe wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00–14.35, w przypadkach pilnych, całodobowo i w tych przypadkach badanie zabezpiecza personel pielęgniarski z Bloku Operacyjnego oraz lekarz dyżurny z Oddziału Chirurgii Ogólnej Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym.