Obowiązek noszenia maseczek w szpitalu i przychodni wydłużony do 31 marca 2023 roku!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 2736) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, obowiązek noszenia maseczek w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza i w aptekach zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2023 r.