5 Maja – Światowy Dzień Higieny Rąk

Światowy Dzień Higieny Rąk zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w tym roku przebiega pod hasłem „Zjednoczcie się dla bezpieczeństwa: umyj ręce”. Głównym celem kampanii jest zachęcenie do wspólnego działania i zjednoczenia w przestrzeganiu higieny rąk zarówno pracowników ochrony zdrowia na wszystkich poziomach, jak i naszych pacjentów dla wspólnego dobra i zapobiegania zakażeniom. Dbałość o prawidłową higienę rąk, na którą składa się mycie i dezynfekcja, powoduje, że wszyscy możemy czuć się bezpieczni. Pamiętajmy, że wspólnymi siłami możemy więcej – dbajmy o czyste ręce.

Więcej informacji na stronie Światowej Organizacji Zdrowia