Informacja

W związku z wzrastającą ilością zachorowań na choroby infekcyjne, w tym na COVID 19, Dyrekcja SP ZOZ w Sanoku przypomina, że nadal obowiązują zasady odwiedzin pacjentów wg wcześniej ustalonych zasad tj:
– odwiedziny pacjentów odbywają się w godz.: 14.00 -16:00;
– do jednego pacjenta możliwe jest wejście jednoczasowo 1 osoby z najbliższej rodziny;
– w przypadku odwiedzin pacjenta z COVID 19 należy stosować środki ochrony osobistej tj. maseczka chirurgiczna, dezynfekcja rąk, dystans.
W sytuacjach szczególnych (stany zagrożenia życia) za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego istnieje możliwość odwiedzin w innych godzinach.