W obiektach szpitalnych przy ulicy 800-lecia trwają prace związane z alokacją Oddziału Kardiologicznego oraz remonty innych komórek organizacyjnych

1. W ramach Alokacji Oddziału Kardiologii powstają nowe pomieszczenia Zespołów Ekip Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego a co stanowi także część większego projektu unijnego „Zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim przez rozbudowę ROR w Sanoku , zakup sprzętu medycznego i budowę lądowiska dla Helikopterów” Prowadzone prace realizowane są dzięki przyznanej przez Starostwo Powiatowe w Sanoku dotacji w kwocie 770.000 zł.
2. W ramach Alokacji Oddziału Kardiologii powstają nowe pomieszczenia Pracowni Endoskopowej (po dawnej Stacji Dializ). Prowadzone prace realizowane są przez Fundację na Rzecz Szpitala w Sanoku i własnych pracowników.
3. Fundacja na Rzecz Szpitala w Sanoku wymienia na Oddziale Wewnętrznym stare okna.