Komunikat

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, iż z dniem 19 września 2022 r. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci zmienia miejsce lokalizacji.
Poradnie mieścić się będą w Przychodni Specjalistycznej w Sanoku przy ul. Lipińskiego. Telefon do rejestracji 13 465 63 84.