Statut i regulamin SPZOZ w Sanoku

STATUT

Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Zmiana w statucie z dnia 14.03.2022
Zmiana w statucie z dnia 14.03.2022 (wersja dostępna cyfrowo)

Zmiana w statucie z dnia 20.06.2024
Zmiana w statucie z dnia 20.06.03.2024 (wersja dostępna cyfrowo)

REGULAMIN SPZOZ W SANOKU

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
(TEKST PIERWOTNY z dnia 27.06.2017)

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
(TEKST JEDNOLITY z dnia 05.03.2019)

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
(TEKST JEDNOLITY z dnia 03.06.2019)

ZMIANY REGULAMINU OGRANIZACYJNEGO – ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/113/2023 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 15.11.2023
Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/113/2023 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 15.11.2023 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/107/2023 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 02.11.2023
Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/107/2023 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 02.11.2023 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/23/2023 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 01.04.2023
Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/23/2023 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 01.04.2023 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/18/2023 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 16.03.2023
Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/18/2023 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 16.03.2023 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/73/2022 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 1.10.2022
Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/73/2022 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 1.10.2022 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/72a/2022 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 19.09.2022
Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/72a/2022 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 19.09.2022 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/28/2022 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 19.04.2022
Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/28/2022 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 19.04.2022 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/21/2022 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 17.03.2022
Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/21/2022 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego z dnia 17.03.2022 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/35/2022 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 28.04.2022
SPZOZ w Sanoku z dnia 28.04.2022 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/84/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 30.11.2021
SPZOZ w Sanoku z dnia 30.11.2021 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/78/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 16.08.2021
SPZOZ w Sanoku z dnia 16.08.2021 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/59/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 16.07.2021
SPZOZ w Sanoku z dnia 16.07.2021 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/16/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 20.02.2020
SPZOZ w Sanoku z dnia 20.02.2020 (wersja dostępna cyfrowo)

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/88/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 01.10.2020

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/59/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 01.07.2020

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/55/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 01.07.2020

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/3/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 13.01.2020

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/91/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 01.10.2019

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/88/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 02.09.2019

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/NO/86/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 31.08.2019

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/78/2019 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego
regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Sanoku z dnia 03.06.2019

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/74/2019 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 01.06.2019

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/63/2019 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 10.05.2019

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/64/2019 w sprawie zmiany
„Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie obiektów SPZOZ Sanoku” z dnia 10.05.2019

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/18/2019 w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego
regulaminu organizacyjnego SPZOZ w Sanoku z dnia 05.03.2019

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/01/2019 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 03.01.2019

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/188/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 30.11.2018

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/44/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 1.03.2018

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/55/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 25.05.2018

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/96/2018 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 1.08.2018

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DO/57/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 27.06.2017

Zarządzenie nr SPZOZ/ZARZ/DA/16/2020 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
SPZOZ w Sanoku z dnia 20.02.2020