Wojewoda z wizytą w SPZOZ w Sanoku

W dniu 27 lipca 2021r. Pani Wojewoda Ewa Leniart wizytowała Szpital Specjalistyczny w Sanoku, gdzie spotkała się z kierownictwem oraz pracownikami szpitala, otrzymując informację o aktualnej sytuacji w placówce oraz poczynionych inwestycjach.

W trakcie wizyty Wojewoda podziękowała wszystkim pracownikom szpitala za ciężką pracę i ratowanie pacjentów w trakcie II i III fali pandemii.

Pani Wojewoda wraz ze Starostą Sanockim, Wice Starostą Sanockim, Burmistrzem Miasta Sanoka i jego Zastępcą obejrzała przekazaną przez Rządową Agencję Rezerw Materiałowych rzecz SPZOZ w Sanoku w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov2. niepodlegającą zwrotowi rezerwę (tomograf komputerowy z wyposażeniem w zabudowie kontenerowej tj. Tomograf komputerowy Somatom Definition Edge, Siemens Healthcare + Mobilna Pracownia Tomografii Komputerowej w postaci kontenera (Flux Medical)). Drugim wizytowanym miejscem była zmodernizowana pracownia RTG wraz z dwoma nowymi aparatami RTG. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.