Podziękowania Komendanta Wojewódzkiego Policji dla SPZOZ w Sanoku

podziękowania komendanta wojewódzkiego policji za zaproszenie do ćwiczeń alert mci

Treść dokumentu dostepna cyfrowo:
Szanowny Panie Dyrektorze!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na zorganizowane przez Pana w dniach 6-7 Lipca br. w Sanoku ćwiczenia z zakresu postępowania w zdarzeniach masowych. Udział podkarpackiej Policji w wydarzeniu był okazją do podniesienia kwalifikacji, zdobycia nowej wiedzy i doskonalenia umiejętności współdziałania z innymi służbami w sytuacjach kryzysowych.
Niezwykłe cenną inicjatywą było również seminarium wprowadzające w powyższe zagadnienie. Policjanci biorący udział w wykładach i prelekcjach mieli okazję wykorzystać zdobyte informacje podczas praktycznych symulacji, które z pewnością przyczynią się do zwiększenia profesjonalizmu podejmowanych działań.
W sposób szczególny kieruję podziękowania na ręce Pani Katarzyny Kruczek, Naczelnej (Pielęgniarki SPZOZ w Sanoku. Dzięki pomocy i przychylności Pani Katarzyny seminarium i szkolenie zorganizowane zostało w sposób profesjonalny, przy wykorzystaniu dostępnego zaplecza i sprzętu, a także fachowej pomocy jej współpracowników.
Państwa zaangażowanie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia i ćwiczeń, jak również zaproszonych gości z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
Serdecznie dziękuję za współpracę oraz pozostaję w nadziei na jej kontynuację w kolejnych przedsięwzięciach podejmowanych przez kierowaną przez Pana placówkę i Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie.
Z poważaniem,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
podinspektor Jacek Juwa