Obowiązek noszenia maseczek w szpitalu i przychodni wydłużony do 31 października 2022 roku!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2019) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, obowiązek noszenia maseczek w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza i w aptekach zostaje PRZEDŁUŻONY DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2022 R.