ALERT MCI – SANOK 2023 – współdziałanie służb mundurowych i cywilnych w zdarzeniu masowym

logo pzu


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
w trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizował zadanie prewencyjne polegające na organizacji ćwiczeń – „ALERT MCI –Sanok 2023 współdziałanie służb mundurowych i cywilnych w zdarzeniu masowym”
Zadanie zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.
Dziękujemy za wsparcie prewencyjne.

W dniu 15 września 2023 r. na terenie Sanoka, Zagórza, Polańczyka oraz na Zaporze Solińskiej odbyły się ćwiczenia służb medycznych, zespołów ratownictwa medycznego, jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz służb mundurowych pn. „ALERT MCI – SANOK 2023. WSPÓŁDZIAŁANIE SŁUŻB MUNDUROWYCH I CYWILNYCH W ZDARZENIU MASOWYM” (ang. Mass Casualty Incident, w skrócie MCI – zdarzenie masowe).

Podstawowym zamierzeniem organizowanego cyklicznie wydarzenia jest przećwiczenie przez personel medyczny szpitala specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku – będącego głównym organizatorem przedsięwzięcia, procedury postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku masowego, we współpracy z dyspozytornią medyczną oraz zespołami ratownictwa medycznego, w tym LPR. Tegoroczna edycja została zrealizowana przy wsparciu współorganizatorów: Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku i Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, pod honorowym patronatem Starosty Sanockiego.

Kontynuując ideę wspólnych ćwiczeń służb cywilnych i mundurowych udzielających pomocy poszkodowanym w zdarzeniach masowych, zapoczątkowaną przez ubiegłoroczną edycję przedsięwzięcia, w tym roku podjęto decyzję o objęciu scenariuszem ćwiczeń symulujących zdarzenia masowe o podłożu zagrażającym bezpieczeństwu powszechnemu, jak choćby ataki terrorystyczne w miejscach publicznych.

W dniu 14 września 2023 r. w Auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku przeprowadzono seminarium poświęcone przedstawieniu praktycznych aspektów pracy i zadań poszczególnych służb w przypadku zdarzenia masowego, obejmującego dużą liczbę poszkodowanych, w formie wykładów prowadzonych przez uczestników ćwiczeń. Ich tematyka obejmowała przedstawienie procedur związanych z odpowiednim zabezpieczaniem osób poszkodowanych i miejsc takich zdarzeń, jak również zasady współdziałania służb mundurowych z cywilnymi służbami ratunkowymi, w szczególności w zakresie ewakuacji poszkodowanych, integracji działań i zasobów kadrowych oraz ustalenia zasad współpracy jednostek, jak również propozycje odnośnie usprawnienia istniejących procedur.

Wykłady w ramach seminarium wygłosili:
Oleh Lyubinets – Doctor od medicine, Professor Danymi Halytsky Lviv National Medical University Head of the Department of Public Health
dr inż. Jan Ziobro – Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku
Sebastian Kluska – Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – SAR
mł. asp. Marcin T. – Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Rzeszowie
Żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu
sierż sztab. Dawid Żak – Akademia Policji w Szczytnie
sierż. Daniel Godlewski – Służba Ochrony Państwa
mgr Jerzy Brodowski – Komendant Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu
kom. Paweł Grześ – Wydział Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie
mł. asp. Tomasz Wojtanowski – Asystent Służby KWP Rzeszów
Krystian Uzdejczyk – KPP Policji w Sanoku
Michał Kowalski – Wydział do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i aktów terroru
Agnieszka Trznadel – Z-ca Kierownika Dyspozytorni Medycznej w Rzeszowie

W drugim dniu przeprowadzonego przedsięwzięcia, tj. 15 września 2023 r., odbyły się ćwiczenia zasadnicze, które podzielono na trzy epizody. Pierwszy epizod został przeprowadzony na moście kolejowym na rzece San w Zasławiu, drugi na Zaporze Wodnej w Solinie i trzeci w Polańczyku.

W ramach tegorocznej edycji uczestnictwo w ćwiczeniach zadeklarowały następujące podmioty:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
2. Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku
3. Dyspozytornia Medyczna w Rzeszowie
4. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
5. Zespół Ratownictwa Medycznego Krosna,
6. Zespół Ratownictwa Medycznego Mielca,
7. Zespół Ratownictwa Medycznego Rzeszowa,
8. Zespół Ratownictwa Medycznego Przemyśla
9. Karetka Wodna BPR SPZOZ w Sanoku
10. Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
11. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa – SAR
12. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
13. Pluton Wsparcia Taktycznego – Oddział Prewencji Policji w Rzeszowie
14. Centralne Biuro Śledcze Policji w Rzeszowie
15. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Rzeszowie
16. Komenda Powiatowa Policji w Sanoku
17. Komenda Powiatowa Policji w Lesku
18. Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych
19. Posterunek Policji w Zagórzu
20. Służba Ochrony Państwa
21. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Rzeszowie
22. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
23. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku
24. Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach
25. Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu
26. Ochotnicza Straż Pożarna Myczkowce
27. Ochotnicza Straż Pożarna Bóbrka
28. Ochotnicza Straż Pożarna Polańczyk
29. Ochotnicza Straż Pożarna Solina
30. Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Przemyślu
31. Posterunek Straży Ochrony Kolei w Zagórzu
32. Funkcjonariusze Grupy Operacyjno – Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei
33. Państwowa Straż Rybacka
34. SKPL Cargo Sp. z o.o.
35. PCK Ustrzyki
36. Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu
37. 35 Batalion Lekkiej Piechoty w Sanoku
38. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych – Służba Więzienna

Pozoracja:
• Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie
• Liceum Mundurowe w Miejscu Piastowym

Realizacja przedsięwzięcia nie była możliwa bez wsparcia finansowego z funduszu prewencji PZU Życie S.A.

Zdjęcia i filmy z ćwiczeń można obejrzeć na Facebooku SPZOZ w Sanoku.