Informacja

Zgodnie decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.10.2021r.o S-II.967.1.204.2021.PG, z dniem dzisiejszym do odwołania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SPZOZ w Sanoku realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienia 90 łóżek, w tym :
a) 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,
b) 83 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,
c) 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
Od dnia 28 października 2021r. dedykowane w całości do leczenia pacjentów z Covid -19 są – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Kardiologiczny, Oddział Pulmonologiczny oraz Oddział Otolaryngologiczny.