Badania mammograficzne – zmiana przedziału wiekowego dla pacjentek

KOMUNIKAT
W SPRAWIE ZMIANY PRZEDZIAŁU WIEKOWEGO DLA PACJENTEK CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH
W SZPITALU SPZOZ W SANOKU

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2023r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2167) informujemy, że od 1 listopada 2023 roku zmieniają się kryteria włączenia do programu profilaktyki raka piersi :
Od 1 listopada 2023r. z bezpłatnych badań mammografii mogą skorzystać Kobiety w wieku 45 – 74 lata.
Do 31 października 2023r. program jest dostępny dla Pań w wieku 50-69 lat.
Uwaga!
Dotyczy kobiet, które nie miały wcześniej złośliwej zmiany nowotworowej piersi.
Każda pacjentka może zrobić mammografię, jeśli nie robiła jej w ciągu ostatnich dwóch lat.
Jednocześnie przypominamy, iż Kobiety nie kwalifikujące się do objęcia programem profilaktyki mogą również wykonać mammografię na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę.
Rejestracja do Pracowni Mammografii pod nr telefonu 789386240