Otwarcie nowej siedziby Zakładu Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii

W dniu 6 października 2023r. miała miejsce uroczystość otwarcia nowej siedziby laboratoriów szpitalnych tj. Zakładu Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii.
Na ten dzień wielu pacjentów i pracowników sanockiego szpitala czekało od lat.
Zadanie było możliwe do realizacji dzięki pozyskaniu przez Powiat Sanocki 4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rezerwie ogólnej Premiera i środkom własnym Powiatu w wysokości prawie 1 mln zł.

W wyniku zakończonych prac budowlanych powstały nowoczesne pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 1050 m².
Do tej pory w starych pomieszczeniach laboratoryjnych, pomimo bardzo trudnych warunków, wykonywaliśmy rocznie ponad 400tys. badań analitycznych i ponad 100 tys. mikrobiologicznych. Jakość wykonywanych w naszym szpitalu badań potwierdzana jest corocznie certyfikatami Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, jednakże dalszy rozwój tej działalności medycznej w szpitalu był uzależniony od zakończonej inwestycji. Należy wskazać, iż są to kolejne pomieszczenia oddane do użytku w ostatnich czterech latach w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym (w 2019 roku powstał Blok Operacyjny i Centrala Sterylizacja). Dokończenie trwającej ponad 20 lat inwestycji wymaga jeszcze planowanej adaptacji pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Spotkanie było również okazją do podziękowania za długoletnią pracę Pani Marii Uruskiej, kierownikowi Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w SPZOZ w Sanoku, która oraz Pani Katarzynie Kruczek – Naczelnej Pielęgniarce w SPZOZ w Sanoku za zorganizowanie ćwiczeń medycznych ALERT MCI – Sanok 2023.