Otwarcie siedziby Ratownictwa Medycznego oraz Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Dnia 16.12.2009 r. otwarta została nowa siedziba zespołów wyjazdowych Ratownictwa Medycznego oraz nowoczesna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi (I piętro nad Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym). Cały obiekt kosztował 900 tys. zł. Składa się z kompleksu pomieszczeń laboratoryjnych, pokoi pobytowych dla personelu karetki reanimacyjnej „S” i karetki wypadkowej „P” (ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze), zaplecza socjalnego, sanitariatów, archiwum, magazynów oraz nowoczesnej sali edukacyjnej.

Sanockie Pogotowie Ratunkowe udziela w ciągu roku pomocy ponad ośmiu tysiącom osób. Wśród nich ponad 1100 stanowią ofiary wypadków (urazów), a około 6800 to osoby z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia (omdlenie, zawał serca, udar mózgu, utrata przytomności, duszność, drgawki, bóle wewnętrzne, itd.). Z usług Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sanoku korzysta w ciągu roku około 20 000 pacjentów.

Sanocka Pracownia Serologii Transfuzjologicznej odgrywa ważną rolę w działalności diagnostycznej i leczniczej szpitala. Rokrocznie wykonuje się niej ponad 5000 oznaczeń-procedur serologicznych. Badania te są niezbędne dla profilaktyki, diagnostyki i leczenia konfliktu matczyno-płodowego w okresie ciąży i po porodzie, u osób dotkniętych krwotokami (ofiary urazów, osoby po ciężkich operacjach) oraz dla skutecznego leczenia zaburzeń krzepliwości (hemofilia). W szpitalnym banku krwi magazynuje się krew i preparaty krwiopochodne w ilościach niezbędnych dla pacjentów.

W uroczystym otwarciu obiektu uczestniczyli: Doradca Wojewody Podkarpackiego Jakub Osika, Edward Prajsnar – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, dr hab. n. med. Dariusz Dudek – CMUJ Kraków, dr Hubert Hrycelak – Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego, dr Wacław Bazanowski – Konsultant Wojewódzki ds. Medycyny Ratunkowej, Tadeusz Krzosek – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Wacław Krawczyk – Starosta Sanocki, Wojciech Blecharczyk – Burmistrz Sanoka, mgr Maria Szałankiewicz-Skoczyńska – Kierownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Prof. Halina Mieczkowska – Rektor PWSZ w Sanoku, mł. bryg. Krzysztof Dżugan – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, mł. insp. mgr Edward Ząbek – Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, dr Stanisław Kwolek – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku, Jan Kocan – Prezes Firmy „Budmal”, Halina Konopka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku, Józef Baszak – Prezes Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia, Leszek Kawczyński – Prezes Pracowni Rezonansu Magnetycznego, lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, serolodzy i przedstawiciele mediów.

Obiekt poświęcił kapelan szpitalny ks. Krzysztof Pacześniak.

Później uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładów:
– „System ratownictwa medycznego na Podkarpaciu” – lek. Hubert Hrycelak„
– „Ratownictwo medyczne a kardiologia inwazyjna – wpływ czynnika czasu na wyniki leczenia pacjentów z zawałami serca” – dr hab. n. med. Dariusz Dudek
– „Dlaczego w Sanoku nadal inwestujemy w ratownictwo medyczne?” – lek. Joanna Bierawska