Modernizacja Instalacji Tlenowych

logo_RP_MZ

W maju 2021 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zawarł z Ministerstwem Zdrowia umowę na przyznanie w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem możliwości szpitala w zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2.
W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansowana zostanie:

„Modernizacja Instalacji Tlenowych SPZOZ w Sanoku w związku z COVID-19” o wartości 326.000,00 zł (umowa nr DOI/ZOZ/COVID-19/388/2021/333)

Planowana rozbudowa i modernizacja urządzeń i instalacji tlenu medycznego polega na :
– Wymianie instalacji tlenu w Oddziale Dziecięcym
– Wymianie poziomu tlenu w Oddziałach Pulmonologii i Obserwacyjno-Zakaźnym
– Wykonaniu przyłącza tlenu z rozprężalni do budynku głównego szpitala i budynku Oddziału Obserwacyno-zakaźnego i Pulmonologicznego
– Wykonaniu przyłącza tlenu do budynku głównego szpitala z rozprężalni jako rezerwowego źródła zasilania w tlen zgodnie z przepisami
– Podłączeniu wytwornicy tlenu do sieci wewnętrznej w Budynku głównym szpitala
– Wykonaniu fundamentu pod dodatkowy zbiornik tlenu

montażu dodatkowego zbiornika na tlen ciekły o pojemności 20t oraz modernizacji części istniejących instalacji tlenowych w dwóch budynkach szpitala, wybudowanych w latach 60 i 70-tych, które w sposób oczywisty ze względu na naturalne zużycie i zastosowanie przestarzałych obecnie technologii cechują się wysoką awaryjnością i nie zapewniają przepływów tlenu koniecznych przy leczeniu choroby COVID-19 (w szczególności korzystania z urządzeń do tlenoterapii typu high flow). Modernizacja instalacji do obecnych standardów pozwoli również na zwiększenie liczby łóżek tlenowych na Oddziale Dziecięcym. Planowane prace obejmują również modernizację rezerwowego źródła tlenu, oraz się sieci zewnętrznych.
Realizacja inwestycji wpłynie wprost na dalszy rozwój możliwości szpitala w zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2: instalacja zbiornika na tlen pozwoli na ponad dwukrotne zwiększenia zapasu tlenu ciekłego; modernizacja rezerwowego źródła tlenu pozwoli na poprawienie bezpieczeństwa dostępności tlenu; nowa instalacja tlenowa pozwoli na zwiększenie ilości łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.