Informacja

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku uprzejmie informuje, iż zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.09.2021 r. znak: S-II.967.1.2021.ŁP Oddział Obserwacyjno-Zakaźny zostaje w całości dedykowany dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.