Informacja

SPZOZ w Sanoku informuje, iż 24 grudnia 2021r. jest dniem wolnym od pracy (w zamian za święto w dniu 25.12.2021r.) zgodnie z zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Sanoku Nr SPZOZ/ZARZ/NK/102/2020 Na podstawie §32 Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.