Konkursy

Archiwum – lata poprzednie


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę urologa w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w godzinach normalnej ordynacji Szpitala

znak: SPZOZ/ŚZ/35/2024

data: 16.07.2024

Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań TK drogą teleradiologii

znak: SPZOZ/ŚZ/34/2024

data: 17.06.2024

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zmiana terminu
Zmiana terminu (wersja dostępna cyfrowo)
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/33/2024

data: 14.06.2024

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zmiana terminu składania ofert
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Zadanie 1 – Świadczenia zdrowotne udzielane w miejscu Udzielającego Zamówienia.
Zadanie 2 – Świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

znak: SPZOZ/ŚZ/32/2024

data: 12.06.2024

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w poradniach specjalistycznych SPZOZ z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Gastroenterologicznej SPZOZ w Sanoku.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Zakaźnych SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/31/2024

data: 11.06.2024

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza, w ramach kontraktowych dyżurów
medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/30/2024

data: 6.06.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rentgenodiagnostyki, radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej na Bloku Operacyjnym i w Pracowni Radiologii Zabiegowej oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/29/2024

data: 3.06.2024

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie postępowania


Konkurs na stanowisko Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

data: 29.05.2024

Konkurs
Konkurs – wersja dostępna cyfrowo


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie rentgenodiagnostyki, radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej na Bloku Operacyjnym oraz w Pracowni Radiologii Zabiegowej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/28/2024

data: 28.05.2024

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Unieważnienie postępowania


Konkurs na stanowisko Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

data: 26.04.2024

Konkurs
Konkurs (wersja dostępna cyfrowo)


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci SP ZOZ w Sanoku oraz w Oddziale Pulmonologicznym, w ramach normalnej ordynacji szpitala i/lub kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/27/2024

data: 16.05.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w ramach tzw. dyżurów „pod telefonem”.

znak: SPZOZ/ŚZ/26/2024

data: 7.05.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w ramach dyżuru pod telefonem przez lekarzy w Pracowni TK

znak: SPZOZ/ŚZ/25/2024

data: 15.04.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Otolaryngologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/24/2024

data: 04.04.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu ortopedii na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/23/2024

data: 03.04.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2
Załącznik nr 4
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza w ramach godzin normalnej ordynacji.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/22/2024

data: 27.03.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta zadanie 1
Oferta zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/21/2024

data: 21.03.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zmiana terminu
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Wewnętrznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/20/2024

data: 14.03.2024

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji i niezbędnych badań z zakresu kardiologii na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

znak: SPZOZ/ŚZ/19/2024

data: 12.03.2024

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku w ramach dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2024

data: 11.03.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu laryngologii na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku przez lekarza specjalistę

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2024

data: 7.03.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej przez lekarzy specjalistów w podziale na zadania:
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni TK,
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni RTG,
Zadanie 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni USG,
Zadanie 4 – Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni TK (dyżur pod telefonem),
Zadanie 5 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni Mammografii.

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2024

data: 7.03.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta dot. zadań 1-3
Oferta dot. zadania nr 4
Oferta dot. zadania nr 5
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Okulistycznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2024

data: 7.03.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Otolaryngologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2024

data: 7.03.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w poradniach specjalistycznych SPZOZ z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej SPZOZ w Sanoku.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej SPZOZ w Sanoku.
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2024

data: 7.03.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w poradniach specjalistycznych SPZOZ z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń medycznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SP ZOZ w Sanoku
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń medycznych w Poradni Urologicznej SPZOZ w Sanoku
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej SPZOZ w Sanoku.
Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2024

data: 7.03.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – badań rezonansu magnetycznego z opisem na rzecz pacjentów SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚM/DO/K/03/2024

data: 7.03.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania
Rozstrzygnięcie postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:
– Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
– Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

data: 4.03.2024

Konkurs
Konkurs (wersja dostępna cyfrowo)


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w ramach transportu sanitarnego, polegającego na przewozie osób, materiałów biologicznych i innych materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu wraz z koordynowaniem pracy zespołów transportowych Udzielającego Zamówienie i dysponowanie nimi

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2024

data: 1.03.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań TK drogą teleradiologii

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2024

data: 27.02.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań z zakresu autoimmunologii, EMG i inne

znak: SPZOZ/ŚM/DO/K/2/2024

data: 22.02.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zmiana terminu
Odpowiedzi na zapytania
Odpowiedzi na zapytania (wersja dostępna cyfrowo)
Zarządzenie po zmianach
Oferta po zmianach
Umowa po zmianach
Rozstrzygnięcie postępowania
Rozstrzygnięcie postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza w Poradni Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/9/2024

data: 14.02.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań TK drogą teleradiologii

znak: SPZOZ/ŚZ/8/2024

data: 12.02.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę w Poradni Chirurgicznej

znak: SPZOZ/ŚZ/7/2024

data: 15.01.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych SPZOZ z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SPZOZ w Sanoku
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy w Poradni Urologicznej SPZOZ w Sanoku
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/6/2024

data: 15.01.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badania z zakresu diagnostyki molekularnej, badań genetycznych i diagnostyki infekcji.

znak: SPZOZ/ŚM/DO/K/1/2024

data: 12.01.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie
Rozstrzygniecie – wersja dostępna cyfrowo


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych SP ZOZ z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym SPZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SPZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/1/2024

data: 11.01.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku, w tym wykonywanie zabiegów z zakresu ortopedii, w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych, z podziałem na zadania

znak: SPZOZ/ŚZ/5/2024

data: 10.01.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta dot. zadań 1-3
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań TK drogą teleradiologii

znak: SPZOZ/ŚZ/4/2024

data: 10.01.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi na zapytania
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/3/2024

data: 10.01.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Gastroenterologicznej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/2/2024

data: 10.01.2024

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Badania histopatologiczne,
Zadanie 2 – Badania immunohematologiczne,
Zadanie 3 – Badania z zakresu diagnostyki molekularnej, badań genetycznych i diagnostyki infekcji

znak: SPZOZ/ŚM/DO/K/4/2023

data: 22.12.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania
Rozstrzygnięcie postępowania – wersja dostępna cyfrowo
Unieważnienie postępowania dot. zadania nr 3
Unieważnienie postępowania dot. zadania nr 3 – wersja dostępna cyfrowo


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/42/2023

data: 20.12.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/41/2023

data: 11.12.2023

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji neurochirurgicznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

znak: SPZOZ/ŚZ/40/2023

data: 11.12.2023

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych z podziałem na zadania:
Zadanie 1. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym i Poradni Neurologicznej dla Dzieci SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 2. – wykonywanie i opis badań EEG w Poradni Neurologicznej dla Dzieci SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/39/2023

data: 11.12.2023

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta – zadanie 1
Oferta – zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/38/2023

data: 11.12.2023

Zarzadzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

znak: SPZOZ/ŚZ/37/2023

data: 11.12.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SP ZOZ w Sanoku w godzinach normalnej ordynacji

znak: SPZOZ/ŚZ/36/2023

data: 11.12.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Kardiologicznym zPododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej
ordynacji i w ramach dyżurów medycznych.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji i w ramach dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem.
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji i w ramach dyżurów medycznych z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem

znak: SPZOZ/ŚZ/35/2023

data: 11.12.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarzy w ramach kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/34/2023

data: 30.11.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Cytologia ginekologiczna,
Zadanie 2 – Badania histopatologiczne,
Zadanie 3 – Badania immunohematologiczne,
Zadanie 4 – Badania z zakresu diagnostyki molekularnej, badań genetycznych i diagnostyki infekcji.

znak: SPZOZ/K/2/2023

data: 24.11.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Zarządzenie po zmianach
Załącznik nr 3 po zmianach
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Załącznik nr 2 po zmianach
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Ogłoszenie o wyborze ofert
Ogłoszenie o wyborze ofert (wersja dostępna cyfrowo)
Unieważnienie postępowania w zakresie zadań 2-4


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – badań rezonansu magnetycznego z opisem na rzecz pacjentów SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/K/3/2023

data: 23.11.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania
Rozstrzygnięcie postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Zdrowia Psychicznego

znak: SPZOZ/ŚZ/33/2023

data: 20.11.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Neurologicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/32/2023

data: 14.11.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Otolaryngologicznym SPZOZ w Sanoku oraz wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym.

znak: SPZOZ/ŚZ/31/2023

data: 25.10.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w ramach lekarskich dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/30/2023

data: 16.10.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Przedmiotem postępowania nr SPZOZ/ŚZ/29/2023 jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

znak: SPZOZ/ŚZ/29/2023

data: 05.10.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania nr SPZOZ/ŚZ/28/2023 jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań TK drogą teleradiologii.

znak: SPZOZ/ŚZ/28/2023

data: 19.09.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań TK drogą teleradiologii

znak: SPZOZ/ŚZ/27/2023

data: 1.09.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Ogłoszenie o zmianie terminu


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym i Poradniach Specjalistycznych SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania.
Zadanie 1. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym i Poradni Pediatrycznej SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji
Zadanie 2. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym i Poradni Neurologicznej dla Dzieci SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji
Zadanie 3. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku w ramach dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/26/2023

data: 03.08.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta dot. zadania nr 1
Oferta dot. zadania nr 2
Oferta dot. zadania nr 3
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SP ZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, w tym wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz w Pracowni Radiologii Zabiegowej wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w ramach dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/25/2023

data: 19.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta dot. zadania nr 1
Oferta dot. zadania nr 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Sanoku, w tym w Poradni Zdrowia Psychicznego i oddziałach Centrum.

znak: SPZOZ/ŚZ/24/2023

data: 17.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, w tym wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w ramach dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/23/2023

data: 17.07.2023

Zarządzenie
Oferta – dot. zadania nr 1
Oferta – dot. zadania nr 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych SP ZOZ z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Otolaryngologicznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Wewnętrznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/22/2023

data: 17.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w ramach tzw. dyżurów „pod telefonem”

znak: SPZOZ/ŚZ/21/2023

data: 12.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (stacjonarnym) oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SPZOZ w Sanoku.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/20/2023

data: 11.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta dot. zadania nr 1
Oferta dot. zadania nr 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym SPZOZ w Sanoku w ramach dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/19/2023

data: 07.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę urologa w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w godzinach normalnej ordynacji Szpitala w tym wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę urologa w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w ramach dyżurów medycznych.
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2023

data: 05.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta dot. zadania nr 1
Oferta dot. zadania nr 2
Oferta dot. zadania nr 3
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji Za-cy Lekarza Kierującego Oddziałem

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2023

data: 05.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku w ramach dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2023

data: 05.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Otolaryngologicznym w zakresie normalnej ordynacji wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2023

data: 22.06.2023

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku w godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w ramach dyżurów medycznych, w tym wykonywanie zabiegów

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2023

data: 12.06.2023

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Alergologicznej i Poradni Otolaryngologicznej SPZOZ w Sanoku oraz wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym.

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2023

data: 12.06.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2023

data: 07.06.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarzy w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2023

data: 31.05.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta – zadanie 1
Oferta – zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚM/DO/K/01/2023

data: 23.05.2023

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Zarządzenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 i 3a
Rozstrzygniecie postępowania
Rozstrzygniecie postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie normalnej ordynacji w Oddziale Wewnętrznym i w Poradni Reumatologicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2023

data: 20.04.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Wewnętrznym SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji, w tym wykonywanie badań endoskopowych, wraz z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem oraz pełnienie dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2023

data: 19.04.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w ramach dyżuru pod telefonem przez lekarzy w Pracowni TK.

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2023

data: 13.04.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania, opisu i interpretacji badań USG z zakresu ginekologii i położnictwa przez lekarza specjalistę w Pracowni USG w SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2023

data: 5.04.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej przez lekarzy specjalistów w podziale na zadania:
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni TK,
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni RTG,
Zadanie 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni USG,
Zadanie 4 – Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni TK (dyżur pod telefonem),
Zadanie 5 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni Mammografii

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2023

data: 20.03.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta dot. zadań nr 1,2,3
Oferta dot. zadania nr 4
Oferta dot. zadania nr 5
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie – po zmianach
Informacja o zmianie SWKO
Oferta – po zmianach
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2023

data: 1.03.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w ramach tzw. dyżurów „pod telefonem”

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2023

data: 28.02.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2023

data: 17.02.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie – po zmianie
Oferta – po zmianie
Szczegółowe warunki konkursu ofert – po zmianie
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziecięcym i Poradni Specjalistycznej SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. – wykonywanie i opis badań EEG dla dzieci na Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Oddziale Dziecięcym.
Zadanie 2. – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Poradni Neurologicznej dla Dzieci SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2023

data: 16.02.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta – zadanie 1
Oferta – zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym i Poradniach Specjalistycznych SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania.
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym i Poradni Pediatrycznej SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym i Poradni Neurologicznej dla Dzieci SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku, wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem, oraz w Poradni Pediatrycznej, w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 4 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku, wraz z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem, oraz w Poradni Pediatrycznej, w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 5 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku w ramach dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2023

data: 13.02.2023

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Zarządzenie
Oferta dot. zadań nr 1-4
Oferta dot. zadania nr 5
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę urologa w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku w godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w ramach dyżurów medycznych, w tym wykonywanie zabiegów, oraz dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/33/2022

data: 22.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Diagnostyka kiły i chorób przenoszonych drogą płciową,
Zadanie 2 – Badania z zakresu bakteriologii gruźlicy,
Zadanie 3 – Badania genetyczne.

znak: SPZOZ/ŚM/04/2022

data: 22.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 4
Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy
Szczegółowe warunki konkursu po zmianie – wersja dostępna cyfrowo
Szczegółowe warunki konkursu po zmianie
Rozstrzygnięcie postępowania – wersja dostępna cyfrowo
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (stacjonarnym) oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SPZOZ w Sanoku.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/32/2022

data: 20.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta – zadanie 1
Oferta – zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym SPZOZ
w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację I bądź II stopnia w zakresie anestezjologii w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu,
Zadanie 2. Lekarz kierujący Oddziałem w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie
w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu,
Zadanie 3. Zastępca lekarza kierującego Oddziałem w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu.

znak: SPZOZ/ŚZ/31/2022

data: 19.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/30/2022

data: 14.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu zabiegów w obrębie kręgosłupa przez lekarza specjalistę:
– zwalczających ból i na układzie współczulnym (Grupa JGP A26)
– innych chorób układu nerwowego (Grupa JGP A87)

znak: SPZOZ/ŚZ/29/2022

data: 14.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SP ZOZ w Sanoku w godzinach normalnej ordynacji

znak: SPZOZ/ŚZ/28/2022

data: 14.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Diagnostyka kiły i chorób przenoszonych drogą płciową,
Zadanie 2 – Badania z zakresu bakteriologii gruźlicy,
Zadanie 3 – Badania genetyczne.

znak: SPZOZ/ŚM/03/2022

data: 13.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w ramach lekarskich dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/27/2022

data: 7.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zmiana szczegółowych warunków konkursu ofert
Zarządzenie (po zmianach)
Oferta (po zmianach)
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich drogą teleradiologii

znak: SPZOZ/ŚZ/26/2022

data: 5.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarzy ramach kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/25/2022

data: 5.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich drogą teleradiologii

znak: SPZOZ/ŚZ/24/2022

data: 09.11.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Informacja o zmianie terminu składania ofert 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo) 2
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu chirurgii kręgosłupa na Bloku Operacyjnym i w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku przez dwóch lekarzy specjalistów.

znak: SPZOZ/ŚZ/23/2022

data: 20.10.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

znak: SPZOZ/ŚZ/21/2022

data: 18.10.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarzy w ramach kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/22/2022

data: 18.10.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

znak: SPZOZ/ŚZ/20/2022

data: 15.09.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta zadanie 1
Oferta zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu ortopedii na Bloku Operacyjnym

znak: SPZOZ/ŚZ/19/2022

data: 25.08.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Pracowni USG

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2022

data: 25.08.2022

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chorób Zakaźnych SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2022

data: 17.08.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu ortopedii na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku przez lekarzy specjalistów

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2022

data: 16.08.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Ogólnej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2022

data: 03.08.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,
Zadanie 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2022

data: 21.07.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta – zadanie 1 oraz 2
Oferta – zadanie 3
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2022

data: 15.07.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez co najmniej jednego lekarza w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2022

data: 03.06.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygniecie postepowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chirurgii Naczyniowej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2022

data: 9.04.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku jak również wykonywanie zabiegów w Pracowni Radiologii Zabiegowej i na Bloku Operacyjnym – w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, oraz pełnienie dyżurów medycznych, w tym tzw. „dyżurów pod telefonem”, w Oddziale.

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2022

data: 25.04.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach transportu sanitarnego, polegającego na przewozie osób, materiałów biologicznych i innych materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu wraz z koordynowaniem pracy zespołów transportowych i dysponowanie nimi.

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2022

data: 21.03.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2022

data: 18.03.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji i niezbędnych badań z zakresu kardiologii na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2022

data: 8.03.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Diagnostyka kiły i chorób przenoszonych drogą płciową, hormony, immunoglobuliny i inne
Zadanie 2 – Badania z zakresu patomorfologii, EMG i inne

znak: SPZOZ/ŚZ/DO/02/2022

data: 28.02.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – wersja dostępna cyfrowo


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Diagnostyka kiły i chorób przenoszonych drogą płciową, hormony, immunoglobuliny i inne
Zadanie 2 – Badania z zakresu patomorfologii, EMG i inne

znak: SPZOZ/ŚZ/DO/01/2022

data: 21.02.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4 – wersja dostępna cyfrowo
Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania – wersja dostępna cyfrowo


Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza, w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2022

data: 17.02.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich, tomografii komputerowej
i mammograficznych drogą teleradiologii z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Badania rentgenowskie (RTG),
Zadanie 2 – Badania tomografii komputerowej (TK),
Zadanie 3 – Badania mammograficzne.

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2022

data: 11.02.2022

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 2c
Wzór Umowy
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Odpowiedzi dla uczestników postępowania
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Urologicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2022

data: 18.01.2022

Zarządzenie
Zarządzenie wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2022

data: 14.01.2022

Zarządzenie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chirurgii Naczyniowej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2022

data: 14.01.2022

Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2022

data: 14.01.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – zabiegowych i niezabiegowych, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego tym Oddziałem.

znak: SPZOZ/ŚZ/53/2021

data: 21.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (stacjonarnym) oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/52/2021

data: 21.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem.
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem.

znak: SPZOZ/ŚZ/51/2021

data: 17.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii dziecięcej w Oddziale Dziecięcym i Poradni Neurologicznej SPZOZ oraz udzielanie konsultacji na rzecz Zakładu Medycyny Pracy SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/50/2021

data: 13.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta – zadanie 1
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno- Zakaźnym SP ZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SP ZOZ w Sanoku w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SP ZOZ w Sanoku w zakresie dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/49/2021

data: 10.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta – zadanie 1
Oferta – zadanie 2
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygniecie postepowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Urologicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/48/2021

data: 9.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 2. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem.
Zadanie 3. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem.
Zadanie 4. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku w godzinach normalnej ordynacji oraz w ramach dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/45/2021

data: 8.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta – zadania 1-3
Oferta – zadanie 4
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Cytologia ginekologiczna,
Zadanie 2 – Badania histopatologiczne,
Zadanie 3 – Badania immunohematologiczne,
Zadanie 4 – Badania z zakresu diagnostyki molekularnej, badań genetycznych i diagnostyki infekcji.

znak: SPZOZ/ŚZ/DO/2/2021

data: 03.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Formularz cenowy
Umowa o udzielenie zamówienia
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Rozstrzygnięcie postępowania
Rozstrzygnięcie postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku jak również wykonywanie zabiegów w Pracowni Radiologii Zabiegowej i na Bloku Operacyjnym – w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, oraz pełnienie dyżurów medycznych, w tym tzw. „dyżurów pod telefonem”, w Oddziale

znak: SPZOZ/ŚZ/47/2021

data: 03.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/46/2021

data: 03.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich, tomografii komputerowej i mammograficznych drogą teleradiologii z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Badania rentgenowskie (RTG),
Zadanie 2 – Badania tomografii komputerowej (TK),
Zadanie 3 – Badania mammograficzne.

znak: SPZOZ/ŚZ/44/2021

data: 30.11.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 2c
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania (wersja dostępna cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania cz. 2
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania cz. 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Rozstrzygnięcie postępowania
Informacja o odstąpieniu od umowy


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu.

znak: SPZOZ/ŚZ/43/2021

data: 23.11.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku jak również wykonywanie zabiegów w Pracowni Radiologii Zabiegowej i na Bloku Operacyjnym – w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale.

znak: SPZOZ/ŚZ/42/2021

data: 23.11.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza, w ramach kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/41/2021

data: 26.10.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich, tomografii komputerowej i mammograficznych drogą teleradiologii z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Badania rentgenowskie (RTG) i tomografii komputerowej (TK)
Zadanie 2 – Badania mammograficzne.

znak: SPZOZ/ŚZ/40/2021

data: 22.10.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania (wersja dostępna cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania 2
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Unieważnienie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/39/2021

data: 11.10.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych (zabiegowych i niezabiegowych), w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku w systemie 24-godzinnym.

znak: SPZOZ/ŚZ/38/2021

data: 11.10.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym SPZOZ Sanoku w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu, wraz z pełnieniem funkcji Za-cy Lekarza Kierującego Oddziałem.

znak: SPZOZ/ŚZ/37/2021

data: 23.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Zakładzie Medycyny Pracy SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/35/2021

data: 22.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Udzielanie świadczeń zdrowotnych (zabiegowych i niezabiegowych), w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku w systemie 24-godzinnym.

znak: SPZOZ/ŚZ/36/2021

data: 20.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego tym Oddziałem, jak również wykonywanie zabiegów w Pracowni Radiologii Zabiegowej i na Bloku Operacyjnym – w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale.

znak: SPZOZ/ŚZ/34/2021

data: 14.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, tj. w Pracowni TK, Pracowni RTG i Pracowni USG

znak: SPZOZ/ŚZ/33/2021

data: 10.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu ortopedii na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku przez lekarza specjalistę

znak: SPZOZ/ŚZ/32/2021

data: 09.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie postępowania