Konkursy

Archiwum – lata poprzednie


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarzy w ramach kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/34/2023

data: 30.11.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Cytologia ginekologiczna,
Zadanie 2 – Badania histopatologiczne,
Zadanie 3 – Badania immunohematologiczne,
Zadanie 4 – Badania z zakresu diagnostyki molekularnej, badań genetycznych i diagnostyki infekcji.

znak: SPZOZ/K/2/2023

data: 24.11.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Zarządzenie po zmianach
Załącznik nr 3 po zmianach
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Załącznik nr 2 po zmianach
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców cz. 2 (wersja dostępna cyfrowo)


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – badań rezonansu magnetycznego z opisem na rzecz pacjentów SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/K/3/2023

data: 23.11.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania
Rozstrzygnięcie postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Zdrowia Psychicznego

znak: SPZOZ/ŚZ/33/2023

data: 20.11.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Neurologicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/32/2023

data: 14.11.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Otolaryngologicznym SPZOZ w Sanoku oraz wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym.

znak: SPZOZ/ŚZ/31/2023

data: 25.10.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w ramach lekarskich dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/30/2023

data: 16.10.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Przedmiotem postępowania nr SPZOZ/ŚZ/29/2023 jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

znak: SPZOZ/ŚZ/29/2023

data: 05.10.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Przedmiotem postępowania nr SPZOZ/ŚZ/28/2023 jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań TK drogą teleradiologii.

znak: SPZOZ/ŚZ/28/2023

data: 19.09.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań TK drogą teleradiologii

znak: SPZOZ/ŚZ/27/2023

data: 1.09.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Ogłoszenie o zmianie terminu


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym i Poradniach Specjalistycznych SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania.
Zadanie 1. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym i Poradni Pediatrycznej SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji
Zadanie 2. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym i Poradni Neurologicznej dla Dzieci SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji
Zadanie 3. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku w ramach dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/26/2023

data: 03.08.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta dot. zadania nr 1
Oferta dot. zadania nr 2
Oferta dot. zadania nr 3
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SP ZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, w tym wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz w Pracowni Radiologii Zabiegowej wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w ramach dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/25/2023

data: 19.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta dot. zadania nr 1
Oferta dot. zadania nr 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Sanoku, w tym w Poradni Zdrowia Psychicznego i oddziałach Centrum.

znak: SPZOZ/ŚZ/24/2023

data: 17.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, w tym wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w ramach dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/23/2023

data: 17.07.2023

Zarządzenie
Oferta – dot. zadania nr 1
Oferta – dot. zadania nr 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych SP ZOZ z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Otolaryngologicznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Wewnętrznym SP ZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/22/2023

data: 17.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w ramach tzw. dyżurów „pod telefonem”

znak: SPZOZ/ŚZ/21/2023

data: 12.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (stacjonarnym) oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SPZOZ w Sanoku.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/20/2023

data: 11.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta dot. zadania nr 1
Oferta dot. zadania nr 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym SPZOZ w Sanoku w ramach dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/19/2023

data: 07.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę urologa w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w godzinach normalnej ordynacji Szpitala w tym wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę urologa w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w ramach dyżurów medycznych.
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2023

data: 05.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta dot. zadania nr 1
Oferta dot. zadania nr 2
Oferta dot. zadania nr 3
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji Za-cy Lekarza Kierującego Oddziałem

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2023

data: 05.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku w ramach dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2023

data: 05.07.2023

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Otolaryngologicznym w zakresie normalnej ordynacji wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2023

data: 22.06.2023

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku w godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w ramach dyżurów medycznych, w tym wykonywanie zabiegów

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2023

data: 12.06.2023

Zarządzenie
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Alergologicznej i Poradni Otolaryngologicznej SPZOZ w Sanoku oraz wykonywanie zabiegów na Bloku Operacyjnym.

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2023

data: 12.06.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2023

data: 07.06.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarzy w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2023

data: 31.05.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta – zadanie 1
Oferta – zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚM/DO/K/01/2023

data: 23.05.2023

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Zarządzenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 i 3a
Rozstrzygniecie postępowania
Rozstrzygniecie postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie normalnej ordynacji w Oddziale Wewnętrznym i w Poradni Reumatologicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2023

data: 20.04.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Wewnętrznym SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji, w tym wykonywanie badań endoskopowych, wraz z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem oraz pełnienie dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2023

data: 19.04.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w ramach dyżuru pod telefonem przez lekarzy w Pracowni TK.

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2023

data: 13.04.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania, opisu i interpretacji badań USG z zakresu ginekologii i położnictwa przez lekarza specjalistę w Pracowni USG w SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2023

data: 5.04.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej przez lekarzy specjalistów w podziale na zadania:
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni TK,
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni RTG,
Zadanie 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni USG,
Zadanie 4 – Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni TK (dyżur pod telefonem),
Zadanie 5 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Pracowni Mammografii

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2023

data: 20.03.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta dot. zadań nr 1,2,3
Oferta dot. zadania nr 4
Oferta dot. zadania nr 5
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie – po zmianach
Informacja o zmianie SWKO
Oferta – po zmianach
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2023

data: 1.03.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym w ramach tzw. dyżurów „pod telefonem”

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2023

data: 28.02.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2023

data: 17.02.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zarządzenie – po zmianie
Oferta – po zmianie
Szczegółowe warunki konkursu ofert – po zmianie
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Dziecięcym i Poradni Specjalistycznej SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. – wykonywanie i opis badań EEG dla dzieci na Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Oddziale Dziecięcym.
Zadanie 2. – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Poradni Neurologicznej dla Dzieci SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2023

data: 16.02.2023

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta – zadanie 1
Oferta – zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym i Poradniach Specjalistycznych SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania.
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym i Poradni Pediatrycznej SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym i Poradni Neurologicznej dla Dzieci SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku, wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem, oraz w Poradni Pediatrycznej, w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 4 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku, wraz z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem, oraz w Poradni Pediatrycznej, w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 5 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku w ramach dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2023

data: 13.02.2023

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Zarządzenie
Oferta dot. zadań nr 1-4
Oferta dot. zadania nr 5
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę urologa w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku w godzinach normalnej ordynacji Szpitala i w ramach dyżurów medycznych, w tym wykonywanie zabiegów, oraz dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/33/2022

data: 22.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Diagnostyka kiły i chorób przenoszonych drogą płciową,
Zadanie 2 – Badania z zakresu bakteriologii gruźlicy,
Zadanie 3 – Badania genetyczne.

znak: SPZOZ/ŚM/04/2022

data: 22.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Formularz cenowy
Projekt umowy
Załącznik nr 4
Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy – wersja dostępna cyfrowo
Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy
Szczegółowe warunki konkursu po zmianie – wersja dostępna cyfrowo
Szczegółowe warunki konkursu po zmianie
Rozstrzygnięcie postępowania – wersja dostępna cyfrowo
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (stacjonarnym) oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SPZOZ w Sanoku.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/32/2022

data: 20.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta – zadanie 1
Oferta – zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym SPZOZ
w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację I bądź II stopnia w zakresie anestezjologii w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu,
Zadanie 2. Lekarz kierujący Oddziałem w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie
w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu,
Zadanie 3. Zastępca lekarza kierującego Oddziałem w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu.

znak: SPZOZ/ŚZ/31/2022

data: 19.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/30/2022

data: 14.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu zabiegów w obrębie kręgosłupa przez lekarza specjalistę:
– zwalczających ból i na układzie współczulnym (Grupa JGP A26)
– innych chorób układu nerwowego (Grupa JGP A87)

znak: SPZOZ/ŚZ/29/2022

data: 14.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SP ZOZ w Sanoku w godzinach normalnej ordynacji

znak: SPZOZ/ŚZ/28/2022

data: 14.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Diagnostyka kiły i chorób przenoszonych drogą płciową,
Zadanie 2 – Badania z zakresu bakteriologii gruźlicy,
Zadanie 3 – Badania genetyczne.

znak: SPZOZ/ŚM/03/2022

data: 13.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w ramach lekarskich dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/27/2022

data: 7.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zmiana szczegółowych warunków konkursu ofert
Zarządzenie (po zmianach)
Oferta (po zmianach)
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich drogą teleradiologii

znak: SPZOZ/ŚZ/26/2022

data: 5.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo)
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarzy ramach kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/25/2022

data: 5.12.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich drogą teleradiologii

znak: SPZOZ/ŚZ/24/2022

data: 09.11.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Informacja o zmianie terminu składania ofert 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 2
Odpowiedzi na zapytania wykonawców (wersja dostępna cyfrowo) 2
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu chirurgii kręgosłupa na Bloku Operacyjnym i w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku przez dwóch lekarzy specjalistów.

znak: SPZOZ/ŚZ/23/2022

data: 20.10.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

znak: SPZOZ/ŚZ/21/2022

data: 18.10.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarzy w ramach kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/22/2022

data: 18.10.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

znak: SPZOZ/ŚZ/20/2022

data: 15.09.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta zadanie 1
Oferta zadanie 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu ortopedii na Bloku Operacyjnym

znak: SPZOZ/ŚZ/19/2022

data: 25.08.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Pracowni USG

znak: SPZOZ/ŚZ/18/2022

data: 25.08.2022

Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chorób Zakaźnych SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/17/2022

data: 17.08.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu ortopedii na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku przez lekarzy specjalistów

znak: SPZOZ/ŚZ/16/2022

data: 16.08.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Ogólnej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/15/2022

data: 03.08.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,
Zadanie 2 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,
Zadanie 3 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej

znak: SPZOZ/ŚZ/14/2022

data: 21.07.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta – zadanie 1 oraz 2
Oferta – zadanie 3
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/13/2022

data: 15.07.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez co najmniej jednego lekarza w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

znak: SPZOZ/ŚZ/12/2022

data: 03.06.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygniecie postepowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chirurgii Naczyniowej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/11/2022

data: 9.04.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku jak również wykonywanie zabiegów w Pracowni Radiologii Zabiegowej i na Bloku Operacyjnym – w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, oraz pełnienie dyżurów medycznych, w tym tzw. „dyżurów pod telefonem”, w Oddziale.

znak: SPZOZ/ŚZ/10/2022

data: 25.04.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w ramach transportu sanitarnego, polegającego na przewozie osób, materiałów biologicznych i innych materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu wraz z koordynowaniem pracy zespołów transportowych i dysponowanie nimi.

znak: SPZOZ/ŚZ/09/2022

data: 21.03.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/08/2022

data: 18.03.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci konsultacji i niezbędnych badań z zakresu kardiologii na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

znak: SPZOZ/ŚZ/07/2022

data: 8.03.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygniecie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Diagnostyka kiły i chorób przenoszonych drogą płciową, hormony, immunoglobuliny i inne
Zadanie 2 – Badania z zakresu patomorfologii, EMG i inne

znak: SPZOZ/ŚZ/DO/02/2022

data: 28.02.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – wersja dostępna cyfrowo


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Diagnostyka kiły i chorób przenoszonych drogą płciową, hormony, immunoglobuliny i inne
Zadanie 2 – Badania z zakresu patomorfologii, EMG i inne

znak: SPZOZ/ŚZ/DO/01/2022

data: 21.02.2022

Zarządzenie
Zarządzenie – wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 – wersja dostępna cyfrowo
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4 – wersja dostępna cyfrowo
Unieważnienie postępowania
Unieważnienie postępowania – wersja dostępna cyfrowo


Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza, w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/06/2022

data: 17.02.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich, tomografii komputerowej
i mammograficznych drogą teleradiologii z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Badania rentgenowskie (RTG),
Zadanie 2 – Badania tomografii komputerowej (TK),
Zadanie 3 – Badania mammograficzne.

znak: SPZOZ/ŚZ/05/2022

data: 11.02.2022

ZarządzenieZarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 2c
Wzór Umowy
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Odpowiedzi dla uczestników postępowania
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Urologicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/04/2022

data: 18.01.2022

Zarządzenie
Zarządzenie wersja dostępna cyfrowo
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku w zakresie kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/03/2022

data: 14.01.2022

Zarządzenie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Chirurgii Naczyniowej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/02/2022

data: 14.01.2022

Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/01/2022

data: 14.01.2022

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – zabiegowych i niezabiegowych, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego tym Oddziałem.

znak: SPZOZ/ŚZ/53/2021

data: 21.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (stacjonarnym) oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SPZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/52/2021

data: 21.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych.
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem.
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem.

znak: SPZOZ/ŚZ/51/2021

data: 17.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii dziecięcej w Oddziale Dziecięcym i Poradni Neurologicznej SPZOZ oraz udzielanie konsultacji na rzecz Zakładu Medycyny Pracy SP ZOZ w Sanoku.

znak: SPZOZ/ŚZ/50/2021

data: 13.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta – zadanie 1
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno- Zakaźnym SP ZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SP ZOZ w Sanoku w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym SP ZOZ w Sanoku w zakresie dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/49/2021

data: 10.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta – zadanie 1
Oferta – zadanie 2
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygniecie postepowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Urologicznej SP ZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/48/2021

data: 9.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygniecie postepowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku z podziałem na zadania:
Zadanie 1. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji.
Zadanie 2. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem.
Zadanie 3. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku, w godzinach normalnej ordynacji z pełnieniem funkcji zastępcy lekarza kierującego Oddziałem.
Zadanie 4. – Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku w godzinach normalnej ordynacji oraz w ramach dyżurów medycznych.

znak: SPZOZ/ŚZ/45/2021

data: 8.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta – zadania 1-3
Oferta – zadanie 4
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – badań diagnostycznych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Cytologia ginekologiczna,
Zadanie 2 – Badania histopatologiczne,
Zadanie 3 – Badania immunohematologiczne,
Zadanie 4 – Badania z zakresu diagnostyki molekularnej, badań genetycznych i diagnostyki infekcji.

znak: SPZOZ/ŚZ/DO/2/2021

data: 03.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Formularz cenowy
Umowa o udzielenie zamówienia
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Rozstrzygnięcie postępowania
Rozstrzygnięcie postępowania (wersja dostępna cyfrowo)


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku jak również wykonywanie zabiegów w Pracowni Radiologii Zabiegowej i na Bloku Operacyjnym – w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, oraz pełnienie dyżurów medycznych, w tym tzw. „dyżurów pod telefonem”, w Oddziale

znak: SPZOZ/ŚZ/47/2021

data: 03.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza w ramach kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/46/2021

data: 03.12.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich, tomografii komputerowej i mammograficznych drogą teleradiologii z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Badania rentgenowskie (RTG),
Zadanie 2 – Badania tomografii komputerowej (TK),
Zadanie 3 – Badania mammograficzne.

znak: SPZOZ/ŚZ/44/2021

data: 30.11.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 2c
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania (wersja dostępna cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania cz. 2
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania cz. 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Rozstrzygnięcie postępowania
Informacja o odstąpieniu od umowy


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii w ramach normalnej ordynacji szpitala i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu.

znak: SPZOZ/ŚZ/43/2021

data: 23.11.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku jak również wykonywanie zabiegów w Pracowni Radiologii Zabiegowej i na Bloku Operacyjnym – w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale.

znak: SPZOZ/ŚZ/42/2021

data: 23.11.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie zabiegowym jak i niezabiegowym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku przez lekarza, w ramach kontraktowych dyżurów medycznych

znak: SPZOZ/ŚZ/41/2021

data: 26.10.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań rentgenowskich, tomografii komputerowej i mammograficznych drogą teleradiologii z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Badania rentgenowskie (RTG) i tomografii komputerowej (TK)
Zadanie 2 – Badania mammograficzne.

znak: SPZOZ/ŚZ/40/2021

data: 22.10.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania (wersja dostępna cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania 2
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania 2 (wersja dostępna cyfrowo)
Unieważnienie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Ginekologiczno-Położniczej SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/39/2021

data: 11.10.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych (zabiegowych i niezabiegowych), w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku w systemie 24-godzinnym.

znak: SPZOZ/ŚZ/38/2021

data: 11.10.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i na Bloku Operacyjnym SPZOZ Sanoku w ramach normalnej ordynacji i dyżurów medycznych, w tym pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń według harmonogramu, wraz z pełnieniem funkcji Za-cy Lekarza Kierującego Oddziałem.

znak: SPZOZ/ŚZ/37/2021

data: 23.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Zakładzie Medycyny Pracy SPZOZ w Sanoku

znak: SPZOZ/ŚZ/35/2021

data: 22.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Udzielanie świadczeń zdrowotnych (zabiegowych i niezabiegowych), w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ Sanoku w systemie 24-godzinnym.

znak: SPZOZ/ŚZ/36/2021

data: 20.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Unieważnienie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej z Pododdziałem Urologicznym SPZOZ w Sanoku wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego tym Oddziałem, jak również wykonywanie zabiegów w Pracowni Radiologii Zabiegowej i na Bloku Operacyjnym – w godzinach normalnej ordynacji Szpitala, oraz pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale.

znak: SPZOZ/ŚZ/34/2021

data: 14.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, tj. w Pracowni TK, Pracowni RTG i Pracowni USG

znak: SPZOZ/ŚZ/33/2021

data: 10.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Rozstrzygnięcie postępowania


Udzielanie świadczeń zdrowotnych – zabiegów z zakresu ortopedii na Bloku Operacyjnym SPZOZ w Sanoku przez lekarza specjalistę

znak: SPZOZ/ŚZ/32/2021

data: 09.09.2021

Zarządzenie
Zarządzenie (wersja dostępna cyfrowo)
Oferta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Rozstrzygnięcie postępowania