Plany SPZOZ w Sanoku na najbliższe lata w zakresie oddziałów szpitalnych

Oczywiście wszystko uzależnione jest od pozyskania środków inwestycyjnych np. w ramach KPO.
W pierwszej kolejności będziemy w tym i następnym roku przebudowywać szpitalny oddział ratunkowy co pociąga za sobą pewne zmiany organizacyjne wewnątrz szpitala związane z koniecznością zapewnienia udzielania tych świadczeń przy wyłączeniu pomieszczeń z użytkowania na czas budowy. Mamy na szczęście pomieszczenia starego bloku operacyjnego,
które będą umożliwiały w tym czasie funkcjonowanie SOR bez konieczności zawieszania działalności.
„Uwolnienie” po okresie budowy tych pomieszczeń pozwoli na realizację kolejnej planowanej inwestycji tj. przeniesienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do nowej siedziby powstałe z rozbudowy i adaptacji starego bloku operacyjnego (SPZOZ w Sanoku ma w tym zakresie przygotowaną dokumentację techniczną tj. PFU). Przy tej inwestycji planowane jest nadbudowanie piętra na potrzeby dynamicznie rozwijającego się Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, który to oddział
w ostatnich dwóch latach znacząco zwiększył ilości przyjmowanych pacjentów a także zakres świadczonych usług (np. endoprotezy stawów biodrowych, operacje neurochirurgiczne na kręgosłupach).