Nowy Pawilon Szpitalny GVM Carint

W dniu wczorajszym SPZOZ w Sanoku i GVM Carint Sp. z o.o. przy udziale Zarządu Powiatu Sanockiego podpisały 30-letnią umowę dzierżawy gruntu, na którym zostanie wybudowany nowoczesny pawilon.

Już za dwa maksymalnie trzy lata będą przyjmowani w nim pierwsi pacjenci na oddziale kardiologii interwencyjnej oraz dziennym oddziale rehabilitacji kardiologicznej.

GVM Carint jest spółką związaną z Powiatem Sanockim od przeszło 14 lat, podczas których w pomieszczeniach Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych (pełnoprofilowy wysokospecjalistyczny ośrodek kardiologii zabiegowej) hospitalizowano ponad 7600 osób z rozpoznanym zawałem serca. Oddział poprzez zapewnienie 24-godzinnego dyżuru zawałowego jest elementem systemu Ratownictwa Medycznego dla mieszkańców 4 powiatów – sanockiego, leskiego, bieszzcadzkiego i brzozowskiego. W tym zakresie współpracuje także z oddziałami szpitalnymi sanockiego szpitala tj. SOR i Oddziałem Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.