Pacjenci onkologiczni z Ukrainy mogą kontynuować leczenie w Polsce

Informujemy, iż Pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy musieli przerwać terapię w swoim państwie ze względu na agresję Rosji, mogą kontynuować leczenie w Polsce. Wspólnie z Polskim Towarzystwem Onkologicznym ułatwiony został kontakt dla pacjentów z Ukrainy z placówkami onkologicznymi w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dla nich bezpłatną, całodobową infolinię w kilku językach, w tym w ukraińskim.

Pacjenci onkologiczni z Ukrainy mogą kontynuować leczenie w Polsce
Od 9 marca 2022 roku infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwi kontakt pacjentów:

– będących obywatelami ukraińskimi,
– leczonych onkologicznie w Ukrainie,
– którzy, w związku z działaniami zbrojnymi przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r., a tym samym nie mogą kontynuować leczenia w Ukrainie,

z ośrodkami, w których będzie mogło być kontynuowane leczenie onkologiczne w Polsce.

Łatwiejszy kontakt z placówkami onkologicznymi dla pacjentów z Ukrainy
Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 190 590, pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. Wystarczy, że pacjent przekaże na infolinii swoje dane kontaktowe.

Dane zostaną przekazane do ośrodka podejmującego się organizacji dalszego leczenia. Ośrodek skontaktuje się z pacjentem w ciągu 2 dni roboczych, aby uzyskać szczegółowe informacje o pacjencie i przebiegu dotychczasowego leczenia.

W każdym województwie jest przynajmniej jedna placówka onkologiczna, która jest gotowa do przyjęcia pacjentów z Ukrainy.

Infolinia NFZ jest bezpłatna i całodobowa
Połączenie z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590 – jest bezpłatne. Infolinia działa całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne.

Dzięki infolinii pacjenci zyskują szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym o profilaktyce onkologicznej.

Informacja w kilku językach, w tym w języku ukraińskim
Infolinia zapewnia obsługę pacjentów w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Informacje można uzyskać także przez pocztę elektroniczną, czat lub wideorozmowę z tłumaczem języka migowego.


Онкологічні пацієнти з України, які були змушені припинити лікування у своїй державі через російську агресію, можуть продовжити лікування у Польщі.
Спільно з Польським Онкологічним Товариством ми сприяємо встановленню контактів між пацієнтами з України та онкологічними лікувальними установами в Польщі.
Зв’язатися, у тому числі й українською мовою, можна за цілодобовою безкоштовною гарячою лінією Національного Фонду Здоров’я.

Онкологічні пацієнти з України можуть продовжити лікування у Польщі
Від 9 березня 2022 року гаряча лінія Національного Фонду Здоров’я дасть можливість зв’язатися із пацієнтами:

– які являються громадянами України,
– які отримували онкологічне лікування в Україні,
– які, в звязку зі збройним конфліктом, перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року і тому не можуть продовжувати лікування в Україні,

з центрами, де можна буде продовжити онкологічне лікування у Польщі.

Упрощення контакту з онкологічними лікувальними установами для пацієнтів з України
Зателефонувавши на безкоштовний номер 800 190 590, пацієнт зможе повідомити про необхідність продовження онкологічного лікування у Польщі. Все, що потрібно зробити пацієнтові – це залишити свої контактні дані за посередництвом гарячої лінії.

Дані буде передано до центру, що візьме на себе організацію подальшого лікування. Центр зв’яжеться з пацієнтом протягом 2 робочих днів, щоб отримати детальну інформацію про пацієнта та перебіг попереднього лікування.

У кожному воєводстві є щонайменш одина онкологічна лікувальна установа, яка готова прийняти пацієнтів з України.

Безкоштовна гаряча лінія НФЗ діє цілодобово
Дзвінок на гарячу лінію Національного Фонду Здоров’я – 800 190 590 – безкоштовний. Гаряча лінія працює цілодобово – 24 години на добу, 7 днів на тиждень, а також у святкові дні.

Завдяки гарячій лінії пацієнти отримують можливість швидкої, комплексної та зрозумілої інформації про функціонування системи охорони здоров’я у Польщі, у тім – щодо онкопрофілактики.

Інформація кількома мовами, включаючи українську
Гаряча лінія обслуговує пацієнтів польською, англійською, українською та російською мовами.

Інформацію також можна отримати електронною поштою, через чат [спілкування в інтернеті] або відеозв’язок з участю сурдоперекладача.