POZ – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

ul. 800-lecia 26
Głównej wejście do szpitala – parter
Tel. 013 46 56 162

Na terenie Sanoka i powiatu sanockiego świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowane są w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku przy ul. 800-lecia 26 na parterze na terenie poradni specjalistycznych
W dni wolne od pracy w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent ma prawo udać się po pomoc medyczną do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Pomoc jest udzielana w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowane są świadczenia w zakresie wyjazdowej opieki medycznej.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
– gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe.
Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.
W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych, można skorzystać z pomocy Zespołów Ratownictwa Medycznego dzwoniąc pod numer 999 lub 112