Informacja

Zgodnie decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.10.2021r.o S-II.967.1.204.2021.PG, z dniem dzisiejszym do odwołania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SPZOZ w Sanoku realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienia 134 łóżek, w tym :
a) 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,
b) 127 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,
c) 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
Od dnia 30 października 2021r. dedykowane w całości do leczenia pacjentów z Covid -19 są – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Kardiologiczny, Oddział Pulmonologiczny, Oddział Otolaryngologiczny oraz Oddział Wewnętrzny

W ostatnich pięciu dniach nastąpił gwałtowny przyrost leczonych w SPZOZ w Sanoku pacjentów chorych na Covid-19 z 68 pacjentów w dniu 29.10.2021 do 108 pacjentów w dniu 03.11.2021r.