Komunikat

W związku z Zarządzeniem nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.02.2022 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego oraz Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku nr SPZOZ/ZARZ/DO/17/2022 w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w ramach stopnia alarmowego ALFA i BRAVO dotyczących m.in. ograniczeń związanych z poruszaniem się na terenie SPZOZ w Sanoku tylko przez wyznaczone miejsca oraz parkowanie tylko dla pojazdów posiadających identyfikatory, prosi się o posiadanie i okazywanie identyfikatorów odpowiednim służbom odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów Szpitala.

Nie jest wymagane umieszczanie identyfikatorów za szybą samochodów na stałe.