Nowe godziny punktu pobrań wymazów SARS-COV-2

Harmonogram pracy punktu wymazowego