Remont i alokacja Poradni Ortopedycznej

Dnia 16.11.2009 r. z udziałem Starosty Sanockiego Wacława Krawczyka i Kierownika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Sanoku mgr Marii Szałankiewicz-Skoczyńskej dokonano otwarcia Poradni Ortopedycznej w nowej lokalizacji. Poradnia została przeniesiona do południowego skrzydła głównego kompleksu szpitalnego – zajmuje obecnie trzy pomieszczenia na parterze, naprzeciw Pracowni Tomografii Komputerowej (obok Poradni Gastroenterologicznej). Składa się z gabinetu lekarskiego, sali zabiegowej i sali gipsowej. Przed przeprowadzką wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane i wyposażone w nowe meble medyczne oraz sprzęt zabiegowy.

Poradnia Ortopedyczna zajmuje się leczeniem pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – głównie o charakterze urazowym (złamania, zwichnięcia, skręcenia), zwyrodnieniowym (choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, kolanowych i kręgosłupa), zapalnym, wrodzonym (wady rozwojowe układu kostnego) i mineralnym (osteoporoza). Rocznie w poradni przyjmowanych jest ponad 5000 chorych. W sanockiej Poradni Ortopedycznej pracuje obecnie pięciu lekarzy specjalistów ortopedii-traumatologii: lek. Jarosław Błachno, lek. Robert Kobiela, lek. Wiesław Malik, lek. Zdzisław Pietruszka i lek. Marek Wojnarowski. Pacjenci przyjmowani są we wszystkie dni tygodnia.