Przetargi cywilne

Ogłoszenia o przetargach pisemnych otwartych prowadzonych w trybie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.


Dzierżawa w okresie od dnia 11.08.2017 do 11.08.2027r. pomieszczeń użytkowych Stacji Dializ i Poradni nefrologicznej o powierzchni 799,61m² w Budynku Stacji Dializ, Oddziału Neurologicznego i Administracji przy ulicy 800-lecia 26 w Sanoku znajdujących się na działce nr 725/31 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00040815/8

znak: SPZOZ/SAN/RPPO/1/2017

data: 31.05.2017

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin
Umowa
Odpowiedzi na zapytania wykonawców
Zawiadomienie o wyborze ofert