Kolejny etap modernizacji SPZOZ w Sanoku w trakcie realizacji

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje inwestycję pn. Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR.
Dotacja celowa z Budżetu Państwa na finansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ” wynosi
14 839 630,00 zł (100% dofinansowania)