Współpraca między Szpitalem Specjalistycznym w Sanoku i Uniwersytetem Medycznym w Iwano-Frankowsku (Ukraina)

Jesienią 2009 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – dzięki pomocy Starostwa Powiatowego w Sanoku – nawiązał współpracę z Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. Z udziałem trzech stron podpisana została umowa określająca współdziałanie w zakresie szkolenia kadr medycznych (staże studenckie, kursy specjalistyczne, zebrania naukowe), wymiany doświadczeń z zakresu polepszania zdrowia publicznego i pozyskiwania nowego sprzętu medycznego.

Iwano-Frakowsk jest 250-tysięcznym miastem będącym stolicą regionu liczącego 1 384 000 mieszkańców. Państwowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku kształci obecnie blisko 5000 studentów na wydziale lekarskim, stomatologicznym i pielęgniarskim (w tej liczbie około 820 studentów zagranicznych – wśród nich ponad 60 z Polski).