„SOLINA 2022” – ćwiczenia służb z udziałem personelu medycznego SPZOZ w Sanoku

Komenda Powiatowa Policji w Lesku była organizatorem ćwiczeń, jakie odbyły się na terenie powiatu leskiego. Ich celem było przygotowanie do podejmowania działań i wspólnego reagowania na wypadek sytuacji kryzysowych. Do udziału w ćwiczeniach zaproszonych zostało wiele służb współpracujących na co dzień z Policją. Wśród nich znaleźli się pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Przez trzy dni, lescy policjanci, którzy byli organizatorami tego przedsięwzięcia wraz z licznymi służbami i instytucjami w tym służbami medycznymi, w których gronie znalazł się Zespół reprezentujący SPZOZ w Sanoku, wspólnie uczestniczyli w ćwiczeniach pn. „Solina 2022”. Trzydniowe ćwiczenia miały na celu m.in.: sprawdzenie sprawności systemu obiegu informacji pomiędzy służbami w sytuacji zagrożenia oraz czasów ich reakcji na zdarzenia kryzysowe, zgranie działań jednostek Policji i administracji publicznej oraz służb medycznych w trakcie działań związanych z zakłóceniem bezpieczeństwa publicznego. Kolejnym celem było minimalizowanie zagrożeń pośrednich, doskonalenie współpracy podmiotów systemu zarządzania kryzysowego oraz sprawdzenie procedur ujętych w planach zarządzania kryzysowego.

W poniedziałek 26 września br., ćwiczenia odbywały się na terenie jednej z leskich szkół ponadpodstawowych. Scenariusz zakładał sytuację kryzysową związaną z aktami terroru – „aktywny strzelec”, sytuacja zakładnicza oraz potencjalne zagrożenie bombowe. We wtorek, ćwiczenia przeniosły się na teren gmin Olszanica i Solina – w tym również na Jezioro Solińskie. Tego dnia scenariusz przewidywał m.in. ucieczkę więźniów, kradzież broni, uprowadzenie statku pasażerskiego oraz akcję poszukiwawczo-ratowniczą na wodzie i na terenach przywodnych.
Zadaniem przygotowanym dla naszego zespołu było zorganizowanie Punktu medycznego do przyjęcia najciężej poszkodowanych w akcji oraz podjęcie niezbędnych czynności ratujących życie przed transportem do ościennych szpitali.

W tych trzydniowych ćwiczeniach na jednym „pokładzie” spotkało się wiele służb i instytucji co dało możliwość biorącym udział poznanie wzajemnych procedur postępowania , kompetencji poszczególnych służb ale co najważniejsze doskonalenia wzajemnej komunikacji.
Przedstawicielami SPZOZ w Sanoku byli:
1. lek. Marek Wojnarowski – Z-ca Kierownika SOR
2. mgr Katarzyna Kruczek – Naczelna Pielęgniarka
3. mgr Lesław Jonarski – Pielęgniarz Oddziałowy SOR
4. mgr piel. Klaudia Budzińska – SOR
5. rat. med. Dawid Grzebień – SOR

W ćwiczeniach wzięli udział:
Komenda Powiatowa Policji W Lesku, Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej, Oddziału Prewencji Policji, CBŚP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe, SPZOZ w Lesku, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Leśna Nadleśnictwa Lesko, Baligród, Cisna, Straż Rybacka , Służba Więzienna Uherce Mineralne, GISW SW, STORAT, OSP Niebieszczany, WOT