Zakup sprzętu i aparatury

Flaga, Godło
„Zakup sprzętu i aparatury” poprzez zakupu sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że na podstawie umowy 6/13/11/2023/388/944 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje w ramach Narodowego Programu Tansplantacyjnego zadanie „zakup sprzętu i aparatury” poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”.

Nazwa programu – Narodowy Program Transplantacyjny

Nazwa zadania – Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Dofinansowanie – 200 000,00 zł
Całkowita wartość – 227 340,00 zł
Data podpisania umowy – Sierpień 2023

W ramach dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia zakupiono następujący sprzęt:
1. zestaw 1 do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów (5x pompa infuzyjna strzykawkowa, 1x pompa infuzyjna przepływowa, 1x stacja dokująca na 6 pomp, 1x stojak medyczny)
2. zestaw 2 do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów (3x pompa infuzyjna strzykawkowa, 1x pompa infuzyjna przepływowa, 1x stacja dokująca na 4 pomp, 1x stojak medyczny)