Nowa poradnia – Poszpitalna Poradnia Pediatryczna przy Oddziale Dziecięcym

Od 1 kwietnia 2023 w SPZOZ w Sanoku rozpoczyna działalność Poradnia Pediatryczna Poszpitalna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia!

W ramach poradni realizowane będą kontrolne porady lekarskie, tylko dla dzieci, które wcześniej były hospitalizowane na Oddziale Pediatrycznym Szpitala (WARUNEK WCZEŚNIEJSZA HOSPITALIZACJA). Będą tu pracować lekarze, którzy na co dzień pracują na co dzień na Oddziale Dziecięcym.

Pacjenci, którzy wymagają po wypisie ze szpitala badań kontrolnych i ewentualnej korekty leczenia specjalistycznego, będą objęci opieką w ramach kontynuacji leczenia poszpitalnego (do 90 dni licząc od dnia zakończenia hospitalizacji), sprawdzenia efektów leczenia. To powinno się przyczynić do zapewnienia lepszej opieki i obniżenia kosztów, przez skrócenie czasu hospitalizacji oraz zmniejszenie powikłań lub progresji choroby.

Pierwsza w Województwie Podkarpackim Pediatryczna Poradnia Poszpitalna pozwoli na:

  • Wyodrębnienie warunków realizacji świadczeń dla poradni pediatrycznej poszpitalnej, pozwoli na zapewnienie ciągłości opieki specjalistycznej nad pacjentami w okresie poszpitalnym
  • Poprawa jakości opieki medycznej. Potrzeba zapewnienia kontynuacji specjalistycznej opieki pediatrycznej dzieciom, które wymagają po wypisie ze szpitala wykonania badań kontrolnych (np. kontrolne USG ) i ewentualnej korekty leczenia specjalistycznego
  • Zmniejszenie kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego – Objęcie dzieci opieką w ramach kontynuacji leczenia poszpitalnego przyczyni się to bezpośrednio do zapewnienia lepszej opieki i obniżenia kosztów, przez skrócenie czasu hospitalizacji oraz zmniejszenie możliwych powikłań związanych z hospitalizacją. Skrócenie hospitalizacji chorych dzieci i możliwość kontynuowania leczenia w warunkach domowych jest zgodne z oczekiwaniami rodziców
  • Zwiększenie dostępności usług medycznych – w związku z bardzo utrudnioną dostępnością do świadczeń pediatrycznych, aby umożliwić kontrole poszpitalną w odpowiednim czasie, utworzenie poradni pediatrycznej poszpitalnej umożliwi zwiększenie dostępność to tego rodzaju świadczeń, zapewni ich kompleksowość i wysoką jakość, gwarantowaną przez kadrę lekarzy specjalistów pracujących na co dzień w oddziale dziecięcym
  • Zacieśnienie współpracy z ośrodkami wysokospecjalistycznymi. Ze względu na proponowane warunki, poradniom specjalistycznym łatwiej będzie nawiązać współpracę z ośrodkami wysokospecjalistycznymi, ponieważ jest to kontynuacja procesów diagnostyczno-leczniczych przeprowadzanych wcześniej podczas hospitalizacji.

Poradnia będzie działała od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. (budynek Główny Szpitala – 3 piętro)