Informacja

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 października 2022 r. zmianie uległy Cenniki usług obowiązujące w SPZOZ
w Sanoku umieszczone na stronie internetowej http://www.zozsanok.pl w zakładce Informacje/cenniki.