ALERT MCI – Sanok 2022. Współdziałanie służb, podmiotów i instytucji w zdarzeniu masowym

plakat informujący o akcji MCI Sanok 2022

W dniach 6 i 7 lipca br. na terenie miasta Sanoka odbędą się ćwiczenia służb medycznych i jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Inicjatorem ćwiczeń jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku oraz Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku pod patronatem Starostwa Powiatowego w Sanoku, a współorganizatorami są:
1. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku,
2. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
3. Dyspozytornia Medyczna w Rzeszowie,
4. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie,
5. Centralne Biuro Śledcze Policji w Rzeszowie,
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku,
7. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
8. Komenda Powiatowa Policji w Sanoku,
9. Komenda Powiatowa Policji w Lesku,
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach,
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Olchowcach,
12. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
13. Państwowa Straż Rybacka.

Hasłem tegorocznych ćwiczeń jest : „ALERT MCI – Sanok 2022. Współdziałanie służb, podmiotów i instytucji w zdarzeniu masowym”
Pierwszego dnia ćwiczeń w Centrum Sportowo-Dydaktycznym Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, przeprowadzone zostanie seminarium dotyczące m.in. zadań i kompetencji poszczególnych podmiotów współdziałających przy zdarzeniu masowym, jak również praktycznych aspektów kooperacji służb.
W drugim dniu szkolenia uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Sosenki” i SP ZOZ w Sanoku.
Szkolenie ma na celu wzajemne poznanie, praktyczne zastosowanie i doskonalenie procedur postępowania w przypadku nagłego zdarzenia, w którym duża liczba poszkodowanych uniemożliwia udzielenie im pełnej pomocy medycznej przez służby ratunkowe na miejscu zdarzenia (ang. Mass Casualty Incident, w skrócie MCI – zdarzenie masowe) oraz wymaga ścisłej współpracy i koordynacji działań służb medycznych i jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.