Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni lekarzy którzy chcieliby rozpocząć specjalizację

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni lekarzy którzy chcieliby rozpocząć specjalizację w dziedzinach:

pediatria, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, choroby wewnętrzne, neurologia, kardiologia, pulmonologia, choroby zakaźne, laryngologia, medycyna ratunkowa

Lekarzom którzy chcieliby specjalizować się w powyższych dziedzinach proponujemy:
a) w ramach etatu rezydenckiego – umowę o pracę i wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31.10.2017 r. /Dz. U. poz. 2017/.
b) poza etatem rezydenckim – umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub umowę o pracę i wynagrodzenie zasadnicze do uzgodnienia.

SPZOZ w Sanoku (szpital III stopień PZM) jednocześnie informuje, iż poza wynagrodzeniem zasadniczym / stawką godzinową (w przypadku umowy oświadczenie usług zdrowotnych), oferujemy dodatek specjalny w wysokości 2.000,00 zł. miesięcznie współfinansowany przez samorząd lokalny jako „stypendium na zagospodarowanie się dla lekarza w trakcie specjalizacji”.