Informacja

Zgodnie decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.10.2021r.o sygn. S-II.967.1.198.2021.PG, z dniem dzisiejszym do odwołania stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej SPZOZ w Sanoku realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienia 69 łóżek, w tym :
a) 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,
b) 62 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,
c) 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Trzy oddziały Szpital Specjalistycznego w Sanoku od dnia 22 października 2021r. dedykowane są w całości do leczenia pacjentów z Covid -19 tj. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Kardiologiczny oraz Oddział Pulmonologiczny.