Współpraca ze Szkołą Wyższą w Bodø (Norwegia)

Dnia 22.10.2009 r. Szpital Specjalistyczny w Sanoku odwiedziła delegacja ze Szkoły Wyższej w Bodø (Norwegia) w składzie: Rektor uczelni- Solveig Breivik oraz nauczyciele zajęć praktycznych – Tove Larssen i Brit Tegen.

Goście zwiedzili Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii, Oddział Dziecięcy, Pracownię Tomografii Komputerowej, Pracownię Endoskopową, Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych „Carint” i Stację Dializ “Diaverum”.

Po zapoznaniu się z bazą szkoleniową Szpitala Specjalistycznego w Sanoku rektor uczelni w Bodø – Solveig Breivik podpisała porozumienie z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku na mocy którego od 2010 roku studentki i studenci wydziału pielęgniarskiego ze Szkoły Wyższej w Bodø będą mogli odbywać praktyki wakacyjne w sanockim szpitalu.