42 miliony złotych zainwestowanych środków w infrastrukturę

Ostatnie lata to skok jakościowy sanockiego szpitala, 42 miliony złotych zainwestowanych środków w infrastrukturę pozwoliły na uruchomienie nowoczesnego bloku operacyjnego z centralną sterylizacją, nowych laboratoriów analitycznego
i mikrobiologicznego, nowych pracowni RTG i mammograficznej.
Oczywiście nowe lub zmodernizowane placówki zostały wyposażone także w nową i nowoczesną aparaturę medyczną.
Te wszystkie inwestycje przy efektywnym wsparciu ze środków UE, Ministerstwa Zdrowia, Powiatu Sanockiego oraz własnych pozwoliły na znalezienie się w elitarnym gronie ok. 180 szpitali w Polsce posiadających Akredytację MZ.