Obowiązek noszenia maseczek w szpitalu i przychodni wydłużony do 31 grudnia 2022 roku!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2221) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, obowiązek noszenia maseczek w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza i w aptekach zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2022 r.