Informacja o rejestracji mailowej

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się drogą mailową do Poradni Specjalistycznych SP ZOZ Sanok.
Do rejestracji należy przygotować:
– imię i nazwisko pacjenta
– PESEL
– kod e-skierowania (dotyczy wizyt pierwszorazowych)
– poradnia jakiej dotyczy rejestracja
– telefon kontaktowy
– adres zamieszkania

Adres do rejestracji to: przychodnia@zozsanok.pl
Czas oczekiwania na odpowiedź do 3 dni roboczych

W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty należy wcześniej odwołać ją osobiście, telefonicznie lub mailowo.