Informacja

Obowiązek noszenia maseczek w szpitalu i przychodni wydłużony do 30 kwietnia 2023 roku!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 marca 2023 r. (Dz. U. 2023.poz. 598 ) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, obowiązek noszenia maseczek w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza i w aptekach zostaje przedłużony do dnia 30 kwietnia 2023 r.