Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

Flaga, Godło

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że na podstawie umowy nr DOI/FM/SMPL/17/MDSOR/2023/388/320 zawartej z Ministerstwem Zdrowia realizuje inwestycję pn. Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

Dotacja celowa z Budżetu Państwa na finansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sanoku oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ”
Dofinansowanie – 14 839 630,00 zł
Całkowita wartość – 14 839 630,00 zł
Data podpisania umowy – Listopad 2023

Realizowane zadanie inwestycje polega na dofinansowaniu podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych ( SOR ) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR poprzez udzielenie dotacji celowej z Budżetu Państwa.
Zakres wsparcia inwestycji obejmuje prace modernizacyjne, przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SOR oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SP ZOZ w Sanoku.