Polityka prywatności SPZOZ w Sanoku

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok.

3. W szpitalnym portalu informacyjnym zbieramy następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania – podczas rejestracji będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego pesel aby móc poprawnie zarejestrować Cię w systemie która umożliwi wizytę u wybranego lekarza poradni specjalistycznej,
– numer telefonu – jest on wykorzystywany do kontaktu z Tobą jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. przesunięciu terminu wizyty, inne),
– adres email – poprzez email wysyłamy link w celu potwierdzenia rejestracji w systemie oraz kontaktujemy się z Tobą,
– adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora sieci w celach technicznych.

Cookies – SPZOZ w Sanoku wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne do:
Rejestracji w bazie Pacjentów poradni specjalistycznych SPZOZ w Sanoku – jest ona dobrowolna przechowujemy te dane w bazie aby umożliwić Tobie w przyszłości korzystanie z usług medycznych.

5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego systemu.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu, prześlij e – mail pod adres szpital@zozsanok.pl lub listem poleconym na adres: SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok.