Ogłoszenie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Sanoku

W dniu 15 września 2023 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00 w okolicy Dworca Kolejowego w Zagórzu oraz mostu kolejowego w Zasławiu zostaną przeprowadzone ćwiczenia symulacyjne ze zdarzenia masowego pn. „ALERT MCI – SANOK 2023. WSPÓŁDZIAŁANIE SŁUŻB MUNDUROWYCH I CYWILNYCH W ZDARZENIU MASOWYM”, których organizatorami są Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku oraz Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku. W ćwiczeniach uczestniczyć będą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jak również jednostki Policji, Straży Pożarnej, Straż Ochrony Kolei oraz jednostki służb specjalnych. W ramach przedsięwzięcia planowane jest użycie pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych, wozów pożarniczych, śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także jednostek specjalnych wyposażonych w broń, amunicję oraz środki do pozorowania wybuchów i wystrzałów. Podczas trwania ćwiczeń słyszalne będą odgłosy wybuchów i wystrzałów, prosimy o zachowanie spokoju i nie wykonywanie połączeń na numery alarmowe, a w razie wystąpienia czasowych problemów komunikacyjnych – o stosowanie się do poleceń odpowiednich służb.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku
mgr Grzegorz Panek