Zakup zestawu do videobronchoskopii z wyposażeniem i peryferiami dla SPZOZ w Sanoku

flaga i godło Polski
„Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”.
W marcu 2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zawarł ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim umowę nr S-II.3111.2.COVID-19/2022 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup zestawu do videobronchoskopii wwyposażeniem i peryferiami dla SPZOZ w Sanoku”

Dofinansowanie ze środków z Funduszu: 432 000,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 432 000,00 zł.

Nazwa zadania pn. : Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu zabezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim”.

Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartość zamówienia przekraczającej kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)- powyżej 215 000,00 € oznaczenie sprawy: SPZOZ/PN/03/2022 został zakupiony zestaw do videobronchoskopii umożliwiający diagnostykę i leczenie pacjentów.

Miejscem zainstalowania analizatora jest Oddział Pulmonologiczny – Pracownia Bronchoskopii w Szpitalu w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

U pacjentów w ciężkich stanach w przebiegu Covid – 19 niezbędnym zabiegiem wykonywanym przy pomocy bronchofiberoskopu jest oczyszczanie mechaniczne drzewa oskrzelowego. Pobieranie preparatów z dolnych dróg oddechowych (np. plwociny, aspiratu tchawiczego, popłuczyn pęcherzykowych) do badań na SARS-CoV-2 i inne patogeny, kolejnym istotnym zastosowaniem jest możliwość wyboru odpowiedniego leczenia przeciwdrobnoustrojowego, który wykazuje rezultaty w praktyce klinicznej. Nasze doświadczenie wskazuje na to, że preparaty z dolnych dróg oddechowych mają dużo większe prawdopodobieństwo pozytywnych wyników w teście na SARS-CoV2 niż preparaty z górnych dróg oddechowych.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.