Odbiory nowego obiektu dla Zakładu Analityki oraz Zakładu Mikrobiologii w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym

Logo programu "Rządowy fundusz inwestycji lokalnych"
W roku 2020 Powiat Sanocki złożył do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wniosek na realizację projektu „Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Sanoku – jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym)”. W ramach przedmiotowego projektu przewidziano do realizacji dwa zadania inwestycyjne:
Zadanie 1 – „Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” oraz
Zadanie 2 – „Alokacja Zakładu Analityki oraz Zakładu Mikrobiologii do Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego”.
Otrzymane środki w kwocie 4 mln zł pozwoliły na realizację w roku 2022 drugiego zadania.
W listopadzie ubiegłego roku zakończono prace budowlane i przeprowadzono stosowne odbiory nowego obiektu tj. Zakładu Analityki oraz Zakładu Mikrobiologii w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym ok. 1050 m2 powierzchni. W chwili obecnej obiekt jest przygotowany do funkcjonowania, przy czym jego użytkowanie wymaga jeszcze dostawy i montażu podstawowego wyposażenia meblowego i laboratoryjnego. W strukturze SPZOZ w Sanoku w ramach Szpitala Specjalistycznego funkcjonują dwa laboratoria tj. Zakład Analityki oraz Zakład Mikrobiologii. Pomimo ograniczonych możliwości lokalowych wykonują one w skali roku około 500 tys. badań analitycznych i mikrobiologicznych. Jakość wykonywanych badań wykonywanych w sanockim szpitalu potwierdzana jest corocznie certyfikatami Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Jednakże dalszy rozwój tej działalności medycznej w naszym szpitalu uzależniony jest od alokacji tych komórek organizacyjnych do nowej lokalizacji.