Dotacja celowa – zakup sprzętu medycznego

Flaga, Godło
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku informuje, że w dniu 13.10.2023 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Sanockim została zawarta umowa nr S-II.3111.17.2023 o przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SPZOZ w Sanoku – jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym) – poprzez doposażenie Zakładu Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii”.

Dotacja celowa z budżetu państwa
Nazwa zadania – Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SPZOZ w Sanoku – jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym) – poprzez doposażenie Zakładu Analityki Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii”.
Dofinansowanie:
Dotacja z budżetu państwa: 340 864,28 zł
Wkład własny Powiatu Sanockiego: 85 216,08 zł
Wkład własny SPZOZ w Sanoku: 9 167,19 zł
Całkowita wartość: 435 247,55 zł

Data podpisania umowy – październik 2023

W ramach dofinansowania zakupiono następujący sprzęt dla :

I. Zakładu Mikrobiologii:
1. Wirówka laboratoryjna – 2 szt.
2. Cieplarka laboratoryjna – 5 szt.
3. Suszarka laboratoryjna – 1 szt.
4. Sterylizator – 1 szt.
5. Zamrażarka laboratoryjna – 1 szt.
6. Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna – 1 szt.
7. Chłodziarka laboratoryjna – 8 szt.
8. Zestaw do monitorowania temperatury w urządzeniach cieplnych i chłodniczych – 1 szt.

II. Zakładu Analityki Medycznej :
1.Wirówka laboratoryjna – 2 szt.
2.Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt.
3.Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna – 2 szt.
4. Mikroskop – 1 szt.
5. Cieplarka – 1 szt.
6. Zestaw do monitorowania temperatury w urządzeniach cieplnych i chłodniczych – 1 szt.