Informacja

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku uprzejmie informuje, iż zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: S-II.967.1.194.2021.ŁP z dnia 30.09.2021r. Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego zostaje w całości dedykowany dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.