Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021 – 2022 realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

godło

W maju 2021 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zawarł z Ministerstwem Zdrowia umowę nr 1/15/36/2021/388/400 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania: pn: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021 – 2022.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 599 250,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 602 905,99 zł.
Nazwa programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
Nazwa zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021-2021r., w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna”
W wyniku przetargu został dokonany zakup Mammografu Cyfrowego Mammomat Inspiration. Miejscem zainstalowania mammografu jest Pracownia Mammografii w Szpitalu w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach umowy zawartej przez SPZOZ w Sanoku z publicznym płatnikiem, w tym w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Celem jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

Program profilaktyki raka piersi (mammografia)
Etap podstawowy jest to mammografia skryningowa obu piersi.
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
2. otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
– rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
– mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
– nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.